Aanbod

Leren leren in het lager onderwijs

Soms moet je efficiënt leren fietsen.

Een schoolloopbaan is een grillig parcours, het komt er op aan om goed te leren schakelen zodat elke hindernis kan genomen worden.

Leren leren kan je leren. Dit pak ik aan samen met uw kind.

  • Uw kind leert zijn agenda gebruiken zodat het studeren kan gepland en georganiseerd worden. We evalueren samen het verloop en passen aan om de efficiëntie te verbeteren.

  • Een passende leerstrategie is van belang. We zoeken die samen uit en oefenen ze in. Indien nodig wordt ze bijgestuurd.

  • Kunnen lezen is één ding, begrijpen wat je leest is nog iets anders. Samen met uw kind doorloop ik de stappen zodat het leert samenvattingen maken. Deze samenvatting gebruiken we om te studeren en de lesinhoud te onthouden.

  • Om het zelfvertrouwen van uw kind te stimuleren bereiden we de toetsen voor. Na het bespreken van het resultaat werken we rond de eventuele moeilijkheden.

Tarief

  • individuele sessies vanaf €40 per uur
  • verplaatsingsonkosten: 20 cent per km