Curriculum vitae

Ervaring

Leerkracht lager onderwijs (2006 - heden)

 • Zorgcoördinator, zorgleerkracht, Sint-Paulusschool Hansbeke 2008-heden
  • HGW binnen het zorgcontinuüm.
  • Begeleiding kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, M-decreet.
  • Coachen studenten: stagebegeleiding, externe promotor bachelorproef (lerarenopleiding, toegepaste psychologie, banaba zorg, logopedie)
  • Introductie en integratie van Sprint (voorleessoftware), referentieschool binnen de scholengemeenschap voor implementatie van Sprint.
  • Taalbad voor NT2- leerlingen
 • Leerkracht vierde leerjaar, Sint-Paulusschool Hansbeke 2007-2008
 • Leerkracht in korte vervangingen, verschillende scholen 2006-2007

Instructeur Typen 2Hands4Kids (2010 - heden)

 • 2Hands4kids typen, vroeger Typ Tien, voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
 • Integratie in lessenpakket 3e leerjaar. (Universal Design for Learning).

Bekina VZW (2001 - 2014)

 • Werkzaam regionaal bestuur Oost-Vlaanderen/nationaal bestuur
 • Oprichtster en voorzitter werkgroep didactiek: methodieken en materialen voor onderwijs aan hoogbegaafde kinderen opzoeken, bespreken, publiceren en verspreiden.
 • Initiatiefneemster en mede-auteur 'Zogezegd Zogerekend Compacten' (uitgeverij Plantyn) + implementatie van de methode in onderwijs.
 • Mede-auteur 'Didactisch Werkboek Hoogbegaafden' (uitgegeven door Bekina), auteur van verschillende artikelen ivm hoogbegaafdheid.
 • Vertegenwoordigster van Bekina in Overleggroep OKLO: Ouders van normaal- en hoogbegaafde Kinderen met specifieke Leer- en/of Ontwikkelingsproblemen (samenwerkingsverband tussen ouderverenigingen waaronder Sprankel, Zit Stil, Dyspraxis, Bekina). Deelname aan overlegmomenten op kabinet onderwijs met betrekking tot leerzorg.

Opleidingen

 • Instructeur 2Hans4Kids (vroeger Typ Tien) 2010
 • Vrijwilligerswerk Bekina 2001-2014
 • Bachelor Lager onderwijs, 2004-2006, Katho Tielt
 • Bachelor Verpleegkunde, 1982 – 1985, IVV Sint-Geertruid te Gent